kahalagahan ng komunikasyon sa pamilya essay

paumanhin at pananagutan. Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang. . Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay - pagsilang ng isang anak, bagong arts 1800 1900 essay trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro-ay laging stressful. Alalahanin mo ang taong iyong kinakausap. Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

Komunikasyon: susi SA mabuting ugnayan NG pamilya AT pakikipagkapwa;.
Ang Kahalagahan Ng Komunikasyon Sa Pagpapatatag Ng Pamilya - Download as Powerpoin t Presentation (.ppt /.pptx PDF File (.pdf Text File (.txt) or view.
Aralin 3 Ang Kahalagahan Ng Komunikasyon Sa Pagpapatatag Ng Pamilya.
Maunawaan tungkol sa komunikasyon sa pamilya, nang sa gayo y maging.

Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha. Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya. Maging tapat at huwag magparatang. Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya Mula. Maging bukas at tapat sa isat isa. Komunikasyon Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Huwag alalahanin ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihang kontrolin. Tumawag at magsabing mahal kita kung naglakbay ka sa malayo. Ang aktibong pakikinig ay pagtanggap at paggalang sa pananaw ng nagsasalita. Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak. Nakalista sa ibaba ang ilan: Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.

Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilyakahalagahan ng komunikasyon sa pamilya essay

David hume essays pdf, My education is important essay,